Ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn, ook wel Morbus Crohn genoemd, is een chronische ontstekingsziekte van de darm. Het kan van de mond tot de anus voorkomen, maar meestal komt het voor in dikke en dunne darm. Het ontstaat door een sterke afweerreactie van het eigen afweersysteem, ook wel een auto-immuunziekte genoemd. Patiënten hebben vaak last van buikpijn, diarree en moeheid. Als er complicaties optreden kunnen patiënten erg ziek worden. De ziekte kan afwisselend tot rust komen en weer actief zijn.

 • Epidemiologie 
  In Nederland zien we jaarlijks 1.000 kinderen met de ziekte van Crohn. Kinderen die worden gediagnosticeerd met de ziekte van Crohn hebben een kans van 50% om gedurende hun volwassen leven een operatie te moeten ondergaan (dit in tegenstelling tot wanneer de ziekte op volwassen leeftijd wordt geconstateerd, dan is de kans 15%).

  Diagnose
  De diagnose zal eerst worden gesteld door de kinder(-maag-darm-lever)arts. Op basis van het verhaal en lichamelijk onderzoek gecombineerd met bloeduitslagen en endoscopie met afnemen van weefselfragmenten (met een camera wordt dan de dikke darm van binnen bekeken) wordt de diagnose vaak bevestigd. Aanvullend kan nog een echo en MRI-scan worden gemaakt.

  De behandeling
  De behandeling van de ziekte van Crohn is in eerste instantie met behulp van medicijnen en sondevoeding. Hierbij is de kinder-maag-darm-leverarts erg belangrijk. Als er bij patiënten met de ziekte van Crohn sprake is van een acute situatie (ernstige ontstekingen, niet te behandelen darmobstructie) kan al sneller besloten worden tot een operatie. Doorgaans is er nog de mogelijkheid om het effect van de medicijnen af te wachten. Als deze geen effect hebben of wanneer er restschade is (de ontsteking komt telkens weer terug, er is een blijvende vernauwing van de darmen, bij ernstige groeivertraging of een seksuele ontwikkelingsstoornis, enzovoort) kan alsnog worden gekozen voor een operatie op kortere termijn. De operatieve procedure hangt af van de problemen die zijn opgetreden. Vaak dient het aangedane darmdeel te worden verwijderd. In meer dan 50% van de gevallen betreft het de overgang van de dunne naar de dikke darm (ileocoecaalhoek). De operatie wordt zo mogelijk uitgevoerd door middel van een kijkoperatie. Bij de operatie wordt altijd zo veel mogelijk darmlengte gespaard als mogelijk is. Hoewel het zieke deel dan eruit is, is na de operatie de ziekte van Crohn helaas niet genezen en kunnen in de toekomst toch nog darmoperaties nodig zijn. Er is altijd een kleine kans dat er een tijdelijk stoma moet worden aangelegd. Uiteindelijk wordt altijd gepoogd dit te vermijden.

  Na de operatie
  Na de operatie verblijft het kind enkele dagen op de kinderafdeling. In die periode wordt in de gaten gehouden of het eten weer normaal kan worden opgebouwd, darmen weer op gang komen, de pijn goed onder controle is en het kind weer gewoon mobiel is.
  Nadat het kind is hersteld van de operatie komt deze terug op de poli chirurgie ter controle. Hierna zal de kinder-maag-darm-leverarts de behandeling weer overnemen.

  Risico’s van de operatie 
  Als er een nieuwe darmverbinding wordt gemaakt, dan is er altijd een kleine kans dat deze niet goed geneest en gaat lekken. Dan is een nieuwe operatie nodig. De kans op wondinfecties en nabloedingen is klein.

  Verwachtingen op de lange termijn 
  Omdat de ziekte van Crohn in de dunne en dikke darm kan voorkomen, kan deze altijd weer terugkomen. In sommige gevallen is een nieuwe operatie nodig.

  Nuttige links

  Betrokken specialismen
  Bij de behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn is in het bijzonder de kinder maag-darm-leverarts betrokken.

Sluit de enquête