Necrotiserende enterocolitis

Necrotiserende enterocolitis (NEC) is een darmaandoening die vooral voorkomt bij te vroeg geboren kinderen. Bij NEC is er sprake van een ernstige ontsteking van de darm, met een verminderde doorbloeding (ischemie) van de darm. Een deel van de darm kan daarbij afsterven (necrose). Meestal is de dunne darm betrokken, maar het kan ook de dikke darm betreffen. Soms is slechts een klein stukje darm aangedaan, maar ook kan een lang stuk darm ziek zijn. Het is een mogelijk ernstige acute aandoening.

 • Epidemiologie 
  Onrijpheid van de darm is een van de belangrijkste risicofactoren, waardoor NEC voornamelijk bij te vroeg geboren (premature) kinderen voorkomt. Circa 7% van de kinderen die geboren zijn bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken krijgt NEC.

  Diagnose
  De beginsymptomen kunnen vaag zijn. Symptomen die kunnen voorkomen, zijn onder andere infectie-achtige symptomen, een bolle pijnlijke buik en bloederige ontlasting. Op een röntgenfoto of een echo-onderzoek van de buik kan in klassieke gevallen lucht in de darmwand worden gezien (pneumatosis), wat de diagnose bevestigt. Indien de darm ernstig ziek is en er een gaatje in de darmwand is ontstaan (perforatie), kan bij dit onderzoek vrij lucht buiten de darm worden aangetroffen. Daarnaast kunnen in het bloedonderzoek tekenen van infectie en van een slechte doorbloeding worden gezien.

  De behandeling
  De behandeling hangt af van het stadium van NEC dat aanwezig is. Bij een mild verlopende NEC wordt de voeding gestopt, antibioticum gestart en zo nodig wordt de voeding via de bloedbaan gegeven (parenterale voeding). Bij een ernstige NEC, bijvoorbeeld als er een perforatie aanwezig is of als de symptomen van het kind langer afwachten niet toelaten, zal er een operatie worden verricht waarbij het zieke deel van de darm wordt verwijderd en er vaak een (tijdelijk) stoma wordt aangelegd. Hierbij wordt een darmlis aan de buikwand gehecht, zodat de ontlasting daardoor naar buiten kan komen.

  Voorbereiding op de operatie 
  Voordat wordt gestart met de narcose, zal eerst de bloedsomloop voldoende moeten worden gestabiliseerd. 

  Na de operatie
  Na de operatie wordt de eerste periode de behandeling met antibioticum en geen voeding via het darmkanaal voortgezet. Daarnaast kan het nodig zijn dat de ademhaling en bloedsomloop worden ondersteund. Als de ziekte tot rust is gekomen, kan weer worden gestart met voeding. 

  Risico’s van de operatie 
  Kinderen met een ernstige NEC die geopereerd moeten worden, zijn ernstig ziek en komen zonder operatie vaak op korte termijn te overlijden. Het grootste risico van de operatie is dat deze kinderen tijdens de narcose en operatie, of in de uren tot dagen na de ingreep kunnen komen te overlijden. Bij de operatie kan een groot stuk van de darm ziek zijn, wat verwijderd moet worden en zo aanleiding kan geven tot een “korte-darm-syndroom”. De lengte van de darm is hierbij onvoldoende voor adequate opname van voedingsstoffen uit het eten; voeding via een infuus is dan noodzakelijk.

  Verwachtingen op de lange termijn 
  De verwachtingen op lange termijn hangen af van de ernst van de NEC en de lengte van de darm die ziek was. Indien een “korte-darm-syndroom” is ontstaan, is het soms nodig dat voeding blijvend via de bloedbaan wordt gegeven. Enkele weken na NEC kunnen opnieuw voedingsproblemen ontstaan door een vernauwing (stenose) van de darm waar de ontsteking heeft gezeten. Soms is hiervoor een (nieuwe) operatie noodzakelijk.

Sluit de enquête