Soms heeft een kind sondevoeding nodig. Plaatsing van een gastrostomie kan dan worden voorgesteld.
Het kind wordt door de kinderarts doorverwezen naar de kinderchirurgie voor de plaatsing van een gastrostomie bij:

 • slikklachten (al dan niet op basis van een neurologische aandoening) met hierdoor meermaals verslikken of een niet efficiënte slikaktie;
 • ondervoeding ondanks gepoogd tot maximale calorie-inname via aansterkende voeding;
 • weigering van inname van nodige medicatie.
 • De behandeling
  De procedure verloopt onder algehele narcose. Middels een kleine camera (gastroscoop) gaan we tot in de maag en blazen deze met lucht op. Hierdoor duwt de maag eventuele voorliggende dunne darmen opzij en komt deze net onder de buikwand te liggen. Het licht van de camera schijnt dan door de huid. Eerst worden er 3 ankertjes onder zicht door de buikwand en maagwand geplaatst (oplosbare draad). Hiermee wordt de maag nog extra tegen de buikwand getrokken. Hierna wordt er, na het oprekken van de huid, een voorlopige maagsonde geplaatst. Deze heeft een ballonnetje dat tegen de maag wordt opgetrokken. Dit is de voorlopige gastrostomiecatheter.

  Voorbereiding op de operatie 
  Na een polibezoek bij kinderchirurgie (ter bespreking van de operatie) wordt het kind doorverwezen naar de opnamedienst en de pre-operatieve poli anesthesie.
  Als het kind al een neusmaagsonde heeft en de ouder al vertrouwd is met het toedienen van sondevoeding kan de opname vanaf de leeftijd van 6 maanden via ons daghospitaal verlopen. In de andere gevallen zal er minstens één overnachting plaatsvinden na de ingreep en eventueel al de dag voor de ingreep.

  Na de operatie
  De voorlopige gastrostomiecatheter kan onmiddellijk worden gebruikt. In het begin is er nog veel lucht in de darmen aanwezig; dit mindert in de loop der dagen. Wel kan dit gepaard gaan met krampen. Als de sondevoeding goed is aangeleerd en de pijn onder controle is, kan het kind het ziekenhuis verlaten.
  Na een tiental dagen wordt het kind gezien tijdens een policontrole. De ankertjes worden dan doorgenomen en de lengte tussen de huid en de maag wordt dan berekend. Hierna zal er via onze toegewijde verpleegkundige via uw zorgverzekeraar een MicKey-button® op maat worden besteld.
  Zes tot acht weken na de ingreep heeft zich een soort littekenkanaal gevormd. Vanaf dat moment kan de voorlopige gastrostomie op de poli worden vervangen door een MicKey-button®. Hiermee mag het kind baden en zwemmen.

  Risico’s van de operatie 
  Zoals bij iedere ingreep bestaat er ook hier kans op wondinfectie of nabloeding. Dit is meestal behandelbaar met lokale therapie. Verder kan er (vooral in het begin) beperkte lekkage van maaginhoud langs de catheter tot aan de huid komen met irritatie van de huid tot gevolg. Een aanpassing van de maat of volume van de ballon is meestal voldoende om dit te stoppen. 
  Tevens kan er een reactie van de wond optreden met wildvleesvorming tot gevolg. Dit kan op de poli worden verzorgd.

  Op lange termijn kan het voorkomen dat er tussen de buikwand en de maag toch een stukje van de darm gaat zitten en kan het zijn dat de gastrostomie hierdoorheen gaat. Klachten hiervan blijven afwezig tot de wisseling op 6 à 8 weken. Het ballonnetje zal zich dan in de darm en niet in de maag bevinden met geen opname van voeding en medicatie tot gevolg. Een hersteloperatie is hiervoor nodig.

  Verwachtingen op de lange termijn 
  Mocht op termijn geen bijvoeding niet meer via de gastrostomie nodig zijn, kan deze gewoon thuis worden verwijderd. In de meeste gevallen zal de wond spontaan dichtgroeien binnen zes weken. In enkele gevallen dient de wond chirurgisch te worden gesloten; dit gebeurt in het daghospitaal.

  In beeld 
  De leverancier van de gastrostomie heeft een duidelijk filmpje gemaakt.

Sluit de enquête