Torsio testis

Een torsio testis is een plotse draaiing van de teelbal om zijn bloedvaten heen.

 • Epidemiologie 
  Een torsio testis kan op alle leeftijden voorkomen, maar vooral op kinder- of adolescente leeftijd. Zelden komt een torsio testis voor de geboorte al voor.

  Diagnose
  Bij een pijnlijk gezwollen teelbal die hoger in de balzak ligt en met roodheid van de balzak dient aan een torsio testis te worden gedacht. De diagnose wordt gesteld op basis van lichamelijk onderzoek en kan worden bevestigd middels echografie.

  De behandeling
  Bij voorkeur wordt binnen 4 à 6 uur na het ontstaan van de klachten geopereerd. Hoe langer men wacht, hoe meer onherroepelijke schade aan de teelbal kan optreden. De ingreep gebeurt onder algehele narcose. Via een snede aan het scrotum wordt de teelbal naar buiten geluxeerd en teruggedraaid. In functie van de voorkeur van de chirurg wordt er in de tussentijd een fixatie van de andere teelbal verricht om een draaiing daar in de toekomst te voorkomen. Als de aangedane teelbal terug mooi aankleurt, wordt deze gefixeerd. Als de teelbal niet meer doorbloed lijkt, zal deze worden verwijderd (dit om een reactie op de andere teelbal te voorkomen).

  Na de operatie
  Eventuele pijn aan de wond kan nog 2 dagen duren na de ingreep. Baden is verboden gedurende 2 weken. Sporten mag niet gedurende 3 weken.

  Risico’s van de operatie 
  Zoals bij elke ingreep kan er een bloeding of een infectie in de buik of van de wond optreden. Deze komen weinig voor en kunnen vaak met antibiotica worden behandeld. Scrotale zwelling kan tijdelijk nog aanhouden.

  Verwachtingen op de lange termijn 
  Als de teelbal opgeofferd dient te worden, zal de vruchtbaarheid later iets verminderd zijn. Er zijn geen hormonale stoornissen te verwachten.

Sluit de enquête