Dit is een plotse ontsteking van de blindedarm. Deze kan traag opkomen, maar ook al vanaf het begin een razendsnel verloop kennen. Een blindedarmontsteking ontstaat door een afsluiting van de opening van de appendix ten gevolge van harde ontlasting of zwelling van klierweefsel in de buurt, of door een virale of parasitaire ontsteking.

 • Epidemiologie 
  Van de jongens krijgt 9% en van de meisjes 7% in hun leven een appendicitis.

  Diagnose
  Een appendicitis kan zich heel wisselend presenteren afhankelijk van de ligging van de appendix. Vaak beginnen de klachten met een vage last rond de navel, misselijkheidsklachten en braken. Later zakt de pijn af naar de rechter onderbuik. De diagnose wordt bevestigd middels een echografisch onderzoek.

  De behandeling
  Een blindedarmontsteking dient operatief verwijderd te worden. Dit gebeurt via een kijkoperatie. Als er tijdens de ingreep een sterk bevuilde buik wordt opgemerkt, kan het zijn dat er een drain wordt achtergelaten en nog enkele dagen antibiotica via een infuus wordt toegediend. Als de blindedarmontsteking al enige tijd aanwezig is, kan in sommige gevallen besloten worden initieel met antibiotica te behandelen en eventueel echogeleid een drain in de buik achter te laten. Een operatieve verwijdering van de appendix wordt dan na zo'n 12 weken verricht.

  Na de operatie
  Bij een simpele appendicitis kan het kind, als het zich goed voelt, de dag na de ingreep het ziekenhuis verlaten. Een eventueel geplaatste drain, bij bevuiling van de buik, wordt na enkele dagen verwijderd. Antibiotica wordt initieel via een infuus en daarna via de mond toegediend.

  Risico’s van de operatie 
  Zoals bij elke ingreep kan ook bij deze ingreep een bloeding of infectie in de buik of van de wond optreden. Deze zijn weinig frequent en kunnen vaak met antibiotica worden behandeld. Zelden is er een echografisch geleide drainage van een collectie nodig.

  Verwachtingen op de lange termijn 
  Op lange termijn zijn er geen complicaties te verwachten.

Sluit de enquête