Polibezoek en Opname

U bent verwezen naar de afdeling Kinderchirurgie van het MUMC. In dat geval maakt u of uw verwijzer een afspraak met een kinderchirurg op de polikliniek kinderchirurgie. De kinderchirurg ziet uw kind op het spreekuur en bespreekt de mogelijke ingreep met u. Lees hieronder verder voor informatie over onze polikliniek, de opname en de operatie.  Klik dan door naar de betreffende/gewenste website.

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de kinderchirurg u voorstelt om de operatie in één van de samenwerkende ziekenhuizen over de grens uit te voeren. In dit geval zal de kinderchirurg u hierover informeren. Omdat wij één team van kinderchirurgen zijn en op alle drie de locaties werkzaam zijn, kunnen wij u altijd in één van de drie voertalen te woord staan. 

Heeft u vragen over ons kinderchirurgisch team, neem dan contact op met Miriam Habex-Froidmont, management assistente. Telefoon: 043 3877106 of email 
Onze afdeling kinderchirurgie werkt samen met een gespecialiseerd verpleegkundige, Dianne Dinjens. Zij is vooral gespecialiseerd in darmspoelen en stomazorg bij kinderen. Telefoon: 043 3874900 of email

Polikliniek

Uw kind is door de huisarts, kinderarts of andere medisch specialist doorverwezen naar de afdeling Kinderchirurgie. Voor uw eerste bezoek dient er een afspraak te worden gemaakt bij de polikliniek Kinderchirurgie. De medewerker van de polikliniek zal de afspraak -afhankelijk van de urgentie- proberen in te plannen bij de kinderchirurg die gespecialiseerd is in de mogelijke aandoening van uw kind. Dit kan dus een kinderchirurgen uit Maastricht, Aken of Luik zijn. Indien nodig zal de kinderchirurg overleg plegen met een van zijn collegae kinderchirurgen, kinderartsen, etc. Als blijkt dat een operatie nodig is wordt de operatie in overleg met u gepland en voorbereid. Onder Contact vindt u het telefoonnummer van de polikliniek Kinderchirurgie.

Op de website van MUMC+. lees u hoe de operatievoorbereiding verloopt.

Opname

Voor een operatie is opname van meerdere dagen lang niet altijd nodig. Afhankelijk van de aandoening, leeftijd en andere specifieke omstandigheden vindt de operatie plaats in het chirurgisch dagcentrum. Uw kind mag dan dezelfde dag nog naar huis. In alle andere gevallen wordt uw kind opgenomen, meestal de dag voor de operatie en blijft na de operatie één of meer nachten op de kinderafdeling. Meer informatie over de opname leest u hier.

Kijk voor meer informatie over kinderen en het ziekenhuis op de kinderwebsite.

Operatie

De samenwerkende gespecialiseerde kinderchirurgische centra in Aken, Luik en Maastricht beschikken over de beste faciliteiten. Afhankelijk van de aandoening kan de kinderchirurg, in het belang van het kind, voorstellen de benodigde behandeling uit te voeren in een van de andere centra. Dit wordt uiteraard altijd met de ouders besproken.
De voorbereidingen en nazorg kunnen per behandeling verschillen. Welke dat zijn, leest u bij de betreffende aandoening.

Als het kind in het MUMC+ wordt geopereerd of een behandeling onder narcose dient te krijgen dan is de kinderanesthesist betrokken. Meer over anesthesie bij kinderen leest u op de website van Anesthesiologie. Onder Contact van deze website staat alvast gemakkelijkheidshalve het telefoonnummer van de polikliniek Anesthesie vermeld. 

Langdurige behandelrelatie / Transitie

Voor een aantal aandoeningen is langdurige behandeling nodig. Uw kind blijft ook na het bereiken van de volwassen leeftijd onder behandeling van dezelfde chirurg die uw kind na jaren van zorg het beste kent. De overstap naar volwassen leven wordt transitie genoemd. Waar nodig zullen ook dan (medisch) specialisten van andere disciplines betrokken worden. 

Sluit de enquête