Labia hyperplasie

Hoewel schaamlipcorrecties vaak wat worden weggezet als controversiele, zuiver esthetische chirurgie van de uitwendige geslachtsorganen, en er ook absoluut een enorme variatie in de anatomie van met name de kleine schaamlippen bestaat, zijn er toch een aantal adolescentes en jonge vrouwen die functionele hinder of ronduit pijn ervaren door één of beide kleine schaamlippen die uitpuilen. Dat kan soms reden zijn voor een reductie (verkleining), los van enige esthetische overwegingen.

  • In die zin is het gerechtvaardigd dat een kinderurologisch team met oog voor het totaalplaatje van anatomische variaties en functionele problemen van externe genitalia en urinewegen, deze verantwoordelijkheid opneemt. Bij de oudere patiënten kan deze oppervlakkige chirurgie prima met alleen lokale verdoving worden uitgevoerd. In het algemeen wordt echter de voorkeur gegeven aan een ingreep onder narcose. Het teveel aan weefsel wordt na zorgvuldig opmeten wigvormig verwijderd en met een lichte verschuivingsplastiek zo natuurlijk mogelijk hersteld zonder spanning op de weefsels. Hiervoor worden doorgaans drie verschillende weefsellagen gereconstrueerd, gebruikmakend van dunne hechtingen die vanzelf na enkele weken verdwijnen. Het duurt zo'n 4 tot 6 weken voordat de nodige stevigheid van weefsels wordt bereikt.

Sluit de enquête