Galsteenlijden

De lever maakt gal aan. Gal is onder andere nodig om vetten af te breken. De gal wordt tijdelijk opgeslagen in de galblaas, voordat het via de galwegen naar de darmen wordt afgevoerd. Als gal langere tijd ‘stilstaat’ in de galblaas of als er een infectie in de galblaas is, kan de galvloeistof gaan indikken. Deze ingedikte gal kan uiteindelijk verstenen en galstenen vormen. Galstenen ontstaan meestal in de galblaas, maar kunnen ook in de galwegen voorkomen. Deze galstenen kunnen zonder klachten aanwezig zijn (asymptomatisch), maar ook pijnklachten veroorzaken (symptomatisch). Daarnaast kunnen galstenen complicaties geven, zoals een verstopping van de galwegen, een galblaas- of galwegontsteking en een alvleesklierontsteking.

Bij kinderen is galsteenlijden relatief zeldzaam. Maar ook bij kinderen kunnen galstenen voorkomen, met name bij kinderen met een bloedziekte (zoals sikkelcelziekte of hereditaire sferocytose), syndroon van Down of overgewicht. Ook kunstvoeding die via de bloedbaan wordt gegeven of een zwangerschap kunnen galsteenlijden veroorzaken.

 • Epidemiologie 
  Galstenen komen bij kinderen relatief zeldzaam voor, namelijk bij minder dan 1% van de kinderen. Het komt vaker voor bij kinderen met obesitas en bij adolescenten (circa 2 tot 6%).

  Diagnose
  De diagnose symptomatisch galsteenlijden wordt gesteld op basis van een combinatie van het klachtenpatroon met aangetoonde stenen in de galblaas op de beeldvorming.

  De behandeling
  Bij kinderen en adolescenten met asymtomatisch galsteenlijden is de behandeling gelijk aan die van volwassenen: de galblaas wordt niet uit voorzorg verwijderd (“profylactische” cholecystectomie). Als de galstenen klachten of complicaties hebben veroorzaakt, kan worden overwogen de galblaas operatief te verwijderen. Dit gebeurt bij voorkeur via kleine wondjes (“sleutelgatchirurgie”). Lukt dit niet, dan wordt de galblaas meestal verwijderd via een wond rechts boven in de buik.

  Voorbereiding op de operatie 
  Indien de galstenen zich niet alleen in de galblaas maar ook in de galwegen bevinden, kan het noodzakelijk zijn dat er voor de operatie een camera-onderzoek door de (kinder) maag-darm-leverarts wordt verricht om de de galstenen eerst te verwijderen.

  Na de operatie
  De opname in het ziekenhuis zal één tot enkele dagen duren. De duur van de opname hangt onder andere af van de operatie die is toegepast en of er sprake is van een ontsteking. Na de operatie hoeft de voeding niet te worden aangepast en kan een normaal dieet worden gevolgd.

  Risico’s van de operatie 
  De risico’s van de operatie zijn een letsel aan de (hoofd)galwegen, een letsel van de overige buikorganen, een bloeding en/of een infectie.

Sluit de enquête