Meckel's divertikel

Dit is een embryonale uitstulpende rest van de darm die voorheen verbinding maakte tussen de darm en de vruchtzak (ductus vitellinus). Deze verdwijnt normaal in de vijfde à zevende week van de zwangerschap.

 • Epidemiologie 
  1,2 à 2% van de bevolking heeft nog zo’n embryonale rest, maar vertoont slechts klachten bij 4% van hen. Het komt ongeveer tweemaal zo veel voor bij mannen als bij vrouwen. 

  Diagnose
  De diagnose is soms een toevalsbevinding bij een echografie of scan van de buik voor een andere reden. Een divertikel van Meckel geeft pas klachten bij complicaties: bij ongeveer 40% ten gevolge van een bloeding (in de uitstulping kan maagslijmvlies aanwezig zijn dat kan zweren en bloeden), bij 30% ten gevolge een darmverstopping (de darm schuift ter hoogte van de uitstulping in elkaar of maakt daar een draaiing om zijn as) en bij 10% ten gevolge van een ontsteking (een ontsteking van het slijmvlies of een overgroei van parasieten in de uitstulping). Bij een ontsteking van een divertikel van Meckel is het soms klinisch moeilijk onderscheid te maken met een blindedarmontsteking.
  De diagnose kan bevestigd worden door een echografie, een nucleaire scan (Meckelscan) of een CT-scan.

  De behandeling
  Een kort stukje van de dunne darm waar het divertikel zich bevindt, wordt verwijderd. Daar wordt vervolgens een nieuwe verbinding aangelegd tussen de darmen. Deze ingreep kan onder camerabegeleiding gebeuren, om zo het litteken tot een minimum te beperken.

  Voorbereiding op de operatie 
  Bij een bloeding dient vocht en bloed eventueel gesubstitueerd te worden voor de ingreep. Bij een darmverstopping kan het plaatsen van een neusmaagsonde aangewezen zijn om de darm te ontlasten.

  Na de operatie
  Als de darmen weer goed op gang zijn, het eten goed wordt verdragen en de pijn onder controle is, kan het kind het ziekenhuis verlaten.

  Risico’s van de operatie 
  Zoals bij elke ingreep kan er een bloeding of infectie in de buik of van de wond optreden. Deze zijn weinig frequent en kunnen vaak met antibiotica worden behandeld. Zelden is er een echografisch geleide drainage van een vochtcollectie nodig.

  Verwachtingen op de lange termijn 
  Zelden kan er een vernauwing optreden op de plaats waar de darm is geopereerd. In het ergste geval dient bij blijvende klachten een nieuwe darmverbinding te worden aangelegd.

Sluit de enquête