Behandelingen

De kinderchirurgen zijn gespecialiseerd in het behandelen van tal van aandoeningen bij kinderen, van pasgeborenen tot en met 18-jarigen. Hierbij worden de nieuwste behandelmethoden toegepast. Hun expertise is ondermeer minimaal invasieve chirurgie: laparoscopische, thoracoscopische en endoscopische technieken. Afhankelijk van de aandoening vindt behandeling plaats in een van de drie specialistische centra in Aken, Luik of Maastricht. 
Onderzoeksresultaten en de behandeling van een patiënt wordt zowel intern als extern, nationaal en euregionaal besproken tijdens het multidisciplinair overleg (MDO).

Neonatale chirurgie

Hieronder vallen de aangeboren en verworven aandoeningen bij de pasgeborenen die snel operatief ingrijpen behoeven, zoals intestinale atresie (aanlegstoornissen van de darm), pancreas anulare, gastroschisis/omphalocèle (aangeboren buikwanddefecten), malrotatie/volvulus (liggingsstoornis van de darm) en necrotiserende enterocolitis (ernstige ontsteking van de darm).

Colorectale chirurgie

Hieronder vallen de chirurgische behandelingen van aangeboren en verworven aandoeningen van de gehele darm. De aangeboren aandoeningen van de darm zijn onder andere de anorectale malformaties (aanlegstoornissen van de anus en endeldarm), intestinale atresie (aanlegstoornis van dunne en dikke darm) en ziekte van Hirschsprung.
Maar ook aandoeningen op de kinderleeftijd en bij adolescenten, zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, therapie-resistente obstipatie en incontinentie, behoren hiertoe. 
Er is een uitgebreide ervaring met de behandeling van deze aandoeningen in ons ziekenhuis. Wat betreft de functionele aandoeningen van de darm, zoals de hardnekkige obstipatie en incontinentie, bestaat er eveneens een langer bestaande, uitgebreide expertise. Deze functionele stoornissen zijn nogal eens de late gevolgen van een anusatresie of ziekte van Hirschsprung. Alle behandelingsmethoden op dit gebied kunnen worden aangeboden: van medicamenteus tot alle vormen van darmspoelingen en neuromodulatie technieken.
Bijna al deze aandoeningen worden behandeld en begeleid door een team van deskundigen volgens een zogenoemd zorgpad.

Thoracale chirurgie

Hieronder vallen de aangeboren aandoeningen zoals de slokdarmatresie, congenitale pulmonale malformaties (aangeboren aandoeningen van de luchtwegen) en congenitaal emfyseem. Maar ook verworven aandoeningen zoals tumoren van de long en mediastinum, pleura-empyeem en bullae. De congenitale hernia diafragmatica (aanlegstoornis van het middenrif) wordt behandeld in Luik. Een praktijk voor de thoraxwandafwijkingen (trechterborst en kippeborst) wordt eveneens in Luik opgezet.

Urologische kinderchirurgie

Dit betreft met name de behandeling van aangeboren afwijkingen van de penis, voornamelijk hypospadias, (aangeboren) afwijkingen van de nieren, nierbekken, de urethers, blaas en urethra. Neurogene blaasdysfuncties worden zowel chirurgisch als niet chirurgisch behandeld. Ook de begeleiding c.q. behandeling van functionele problemen van de blaas en darm vallen onder urologische kinderchirurgie.

Minimaal invasieve chirurgie en innovatie

Dit is een operatietechniek die als een rode draad door de andere aandachtsgebieden loopt. Met minimaal invasieve chirurgie wordt bedoeld dat er via een zo klein mogelijke snee wordt geopereerd om zo min mogelijk schade aan de weefsels te veroorzaken. Over het algemeen wordt gebruik gemaakt van laparoscopie of thoracoscopie, waarbij door de kleine sneetjes in de buikwand of borstkas, een camera en instrumenten worden ingebracht waarmee de ingreep wordt verricht. Er wordt minder bijkomende schade veroorzaakt, er is minder pijn en er zijn minder verklevingen na de operatie, het cosmetisch resultaat is beter en meestal is er sprake van een gunstig effect op de functie.
Wij zijn voortdurend bezig om deze technieken te verbeteren. In de nabije toekomst hopen wij de chirurgische robot in te kunnen zetten voor operaties bij kinderen.

Hepatopancreaticobiliaire (lever-galwegen-alvleesklier) chirurgie

Deze aandoeningen worden vooral in Aken en Luik behandeld. Hieronder vallen de aangeboren en verworven aandoeningen van de lever die chirurgie behoeven, zoals de galgangatresie, choledochuscyste en tumoren van de lever. Deze chirurgische ingrepen vinden vooral op de locatie UKA en Luik plaats.

Solide tumoren op de kinderleeftijd (kinderoncologie)

Dit betreft vooral kwaadaardige tumoren zoals het nefroblastoom, neuroblastoom, hepatoblastoom en sarcomen. De operaties van kwaadaardige tumoren bij kinderen worden vooral op de locaties UK Aachen en CHC Luik verricht.

Trauma- en brandwondencentrum

Maastricht en Aken zijn beide een level I traumacentrum; in Aken is een groot brandwondencentrum gelokaliseerd.
Naast deze speerpunten van de algemene kinderchirurgie zijn er de speerpunten van de andere chirurgen bij kinderen zoals de neurochirurgie, orthopedie, plastische chirurgie, cardiochirurgie, urologie, KNO, en anderen.

Overzicht van de aandoeningen die wij behandelen

Overzicht
Sluit de enquête