Euregionale samenwerking

In het Internationaal Centrum voor Kinderchirurgie of ICPS (International Center for Pediatric Surgery) bundelen we de kennis en ervaring van de kinderchirurgen en -urologen uit de (academische) ziekenhuizen in Aken, Luik en Maastricht. 

Meestal wordt uw kind behandeld in het ziekenhuis van verwijzing en komt de gespecialiseerde chirurg ter plaatse voor zowel de poliklinische afspraken, de operatie en de daarbij behorende opname. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat een operatie in een van de andere ziekenhuizen noodzakelijk is. In dat geval zal de kinderchirurg u hierover informeren en u de nodige uitleg geven. We streven er altijd naar om de opnameduur op de andere locatie zo beperkt mogelijk te houden en uw kind na de operatie zo snel mogelijk weer te laten overbrengen naar het ziekenhuis van verwijzing. Ook de nabehandeling en controles zullen in het eigen ziekenhuis plaats vinden. Uiteraard wordt alles duidelijk met u doorgesproken en voorgesteld, en ligt de uiteindelijke keuze altijd bij de patiënt. De kinderchirurg zal u  ten allen tijde in uw eigen voertaal te woord staan, Nederlands, Frans, Duits en uiteraard ook in het Engels.   

Mocht u nog vragen hebben over het Internationaal Centrum voor Kinderchirurgie neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u onder Contact op de homepagina.

Samenwerkende ziekenhuizen

 

Voordelen van samenwerking

  • grotere praktijk en staf waardoor kennis en kunde gebundeld worden;
  • bijna alle aandoeningen kunnen worden behandeld;
  • beter toegankelijke zorg voor kinderen uit de regio;
  • betere mogelijkheden voor onderzoek en vernieuwing;
  • betere mogelijkheden voor opleiding en training;
  • belang voor nationale en internationale registratie en erkenning;
  • grotere capaciteit voor opname en operatie;
  • bijna alle faciliteiten in de regio aanwezig;
  • efficiënt omgaan met personeel en middelen

Grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn

 

euregio

Maastricht, maar ook Luik en Aken worden grotendeels omgeven door landsgrenzen. Dit heeft consequenties voor de omvang van hun verzorgingsgebied. Vooral in het kader van de algemene tendens tot concentratie van zorg voor zeldzame aandoeningen heeft dit nadelige gevolgen voor de kinderchirurgische centra.

Het Euregionale samenwerkingsverband leidt tot een betere toegankelijkheid van hoogwaardige zorg voor het kind in deze regio en biedt daarom grote voordelen voor de regio én de patiënt. Patiënten en ouders hoeven niet meer uren te reizen en ver van huis ergens te verblijven om de juiste zorg voor hun kind te krijgen.

De specialisten in het kinderchirurgisch team hebben allen hun aandachtsgebieden. Patiënten worden in principe regionaal behandeld, waarbij het geschikte chirurgische team naar de betreffende locatie reist dichtbij de patiënt om de patiënt daar te behandelen. Een uitzondering zijn heel specifieke en zeldzame aandoeningen die niet op alle locaties worden behandeld.

In de notitie “Op zoek naar de Euregio-factor” worden duidelijke data gegeven omtrent de Euregio Maas-Rijn. Het blijkt dat er sprake is van een significant zwakkere socio-economische status, een significant slechtere gezondheidstoestand en kortere levensverwachting. Juist in dit gebied is het behoud van een goede chirurgisch zorg voor het kind, en daarmee ook de algemene zorg voor het kind, van essentieel belang.

Wat is de Euregio Maas-Rijn?

De Euregio Maas-Rijn bestaat uit de regio Aken, Zuid- Limburg, Belgisch Limburg, Luik, en Oost-België. In Nederland tellen we Midden-Limburg en deels Noord- Limburg en Brabant ook tot deze regio. Dit betreft een populatie van bijna 6 miljoen inwoners en meer dan 60.000 levendgeborenen per jaar.

Sluit de enquête