Galgangatresie of biliaire atresie

Galgangatresie, ook wel biliaire atresie genoemd, is een afwijking waarbij de galwegen niet goed zijn aangelegd of door een ontstekingsproces zijn verstopt. Het ontstaat waarschijnlijk kort voor of direct na de geboorte. Gal zorgt uiteindelijk voor de kleur van de ontlasting. Kinderen kunnen eerst nog normaal gekleurde ontlasting hebben (geel tot groene kleur), en daarna ontkleuring van de ontlasting hebben (deze is dan witgeel). Ook komt gele verkleuring van de huid voor en de urine kan donker verkleuren. Doordat de doorstroming van galvloeistoffen is verstoord, hopen deze vloeistoffen met afvalstoffen zich in de lever op. Hierdoor kan schade van de lever ontstaan, die uiteindelijk kan leiden tot verlittekening en falen van de lever waarvoor dan een levertransplantatie nodig kan zijn.

 • Diagnose
  De diagnostiek bij verdenking op een galgangatresie wordt met name door de kinder-MDL arts verricht. Soms is het noodzakelijk dat er in het diagnostisch traject een operatie wordt verricht om een contrastfoto van de galwegen te maken of om een bioptie van de lever te nemen.

  De behandeling
  Kinderen met een galgangatresie moeten snel een operatie ondergaan om de afvloed van gal te herstellen, waardoor bij een deel van de kinderen een transplantatie kan worden voorkomen.

  Verwachtingen op de lange termijn 
  Ook na een succesvolle operatie is er op latere leeftijd bij een groot deel van de kinderen alsnog een levertransplantatie nodig.

Sluit de enquête