Halscyste mediaan en lateraal

Halscysten zijn aangeboren goedaardige zwellingen met risico op infectie. 
Voor de geboorte kunnen op verschillende momenten halscysten en fistels ontstaan. De thyreoglossus cyste of mediane halscyste zijn een embryonaal overblijfsel dat ontstaat na afdalen van de schildklier. Deze bevindt zich in het midden van de hals, voor het tongbeen waar de tongspieren en halsspieren op vast zitten. De branchiogene cyste of laterale halscyste ontstaan uit embryonale resten van de kieuwspleten in de hals.

 • Epidemiologie 
  Cysten presenteren zich vaak voor de eerste 10 levensjaren en zijn de meest voorkomende zwellingen in de hals.

  Diagnose
  Meestal wordt een zwelling centraal of aan de zijkant van de hals gezien; deze hoeft geen klachten te geven. Vaak wordt de zwelling echter groter en bij een infectie rood en pijnlijk.
  Cysten zijn niet altijd zichtbaar bij geboorte, maar kunnen wel duidelijk worden bij groter worden.

  De behandeling
  De behandeling bestaat uit het volledig verwijderen van de cyste of fistel. Dit gebeurt vaak in dagbehandeling onder volledige narcose.

  Voorbereiding op de operatie 
  Voor het plannen van een operatie is eerst beeldvorming nodig, zoals echografie en soms een MRI of CT (bij laterale hals cysten) om het verloop van cysten of fistels in kaart te brengen.

  Na de operatie
  Het kind herstelt gelukkig vaak snel na deze operatie en indien drinken en eten geen problemen geeft, kan het snel naar huis. Wondzorg kan nodig zijn, vooral als voor de operatie al een infectie aanwezig was. 

  Risico’s van de operatie 
  Zoals bij elke operatie zijn ook hier risico’s. De kans dat een cyste terugkomt is aanwezig.

  Verwachtingen op de lange termijn 
  Indien er geen infecties of recidieven zijn, is de verwachting op lange termijn gunstig. 

  Betrokken specialismen
  Bij de behandeling van patiënten met een halscyste zijn de specialismen neonatologie en kindergeneeskunde en de KNO-artsen betrokken.

Sluit de enquête