Nefroblastoom

Een nefroblastoom of Wilms’ tumor is een kwaadaardige tumor van de nieren die bij kinderen voorkomt. De tumor wordt onderverdeeld in verschillende stadia. Het stadium wordt bepaald door de uitgebreidheid van de tumor en aanwezigheid van eventuele uitzaaiingen. Er worden vier stadia onderscheiden en een vijfde wanneer beide nieren zijn aangedaan (dat ongeveer in 6% van de gevallen voorkomt). Hoewel er erfelijke syndromen zijn waarbij de Wilms’ tumor vaker kan voorkomen, wordt er in meer dan driekwart van de gevallen geen genetische oorzaak gevonden.

 • Epidemiologie 
  De Wilms’ tumor is met 6% van alle kindertumoren, de vijfde meest voorkomende kwaadaardigheid bij kinderen. Het komt voor bij ongeveer 8 op de 1 miljoen kinderen. In Nederland betekent dit dat er jaarlijks in totaal 20 tot 25 kinderen met Wilms’ tumor worden gediagnosticeerd.

  Diagnose
  Er zijn geen specifieke tekenen waaraan de tumor kan worden herkend. Doorgaans wordt deze opgemerkt als er een zwelling van de buik wordt gezien. Soms is er sprake van algemeen ‘niet lekker’ zijn met misselijkheid en braken. Maar een derde van de kinderen heeft daadwerkelijk buikpijn. Bij lichamelijk onderzoek wordt, naast de zwelling, soms nog een hoge bloeddruk gevonden of bloed bij de urine gezien.
  Zodra er een onbegrepen zwelling in de buik wordt opgemerkt, zal er eerst een echo worden gemaakt. Deze zal dan waarschijnlijk op een afwijking in de nier wijzen en aanleiding geven tot vervolgonderzoek. Om meer duidelijkheid te krijgen over de aard en omvang van de afwijking wordt er een MRI-scan van de buik en CT-scan van de longen gemaakt.

  De behandeling
  De behandeling wordt in eerste instantie geleid door de kinderoncoloog. De behandeling kan bestaan uit alleen een operatie, waarbij de nier met de tumor wordt verwijderd. Als de ernst van de tumor groter is, kan gekozen worden voor opeenvolgend chemotherapie (en soms nog bestraling) en een operatie.
  Binnen het Internationaal Centrum voor Kinderchirurgie (Maastricht-Aken-Luik), wordt deze behandeling in Luik en Aken verricht.

  Verwachtingen op de lange termijn 
  De afgelopen decennia is de overleving van patiënten met een Wilm’s tumor sterk verbeterd, tot meer dan 90%. Dit hangt samen van het stadium van de ziekte.

  Nuttige links

  Betrokken specialismen
  De behandeling wordt primair geïnitieerd door de kinderoncoloog. Verder is de kinderchirurg, kinderanesthesist en kinderradioloog bij de behandeling betrokken. Ook een psycholoog en pedagogisch medewerkers maken deel uit van het behandelen team.

Sluit de enquête