Slokdarmatresie

Slokdarmatresie of oesofagusatresie is een aangeboren afwijking van de slokdarm, waarbij de verbinding van de mond naar de maag is onderbroken. Meestal is er sprake van een foutieve verbinding tussen de luchtpijp en de maag.

 • Epidemiologie 
  Deze afwijking komt voor bij 1 op de 2.500 tot 5.000 geboortes en is de meest voorkomende atresie van het maag-darmkanaal. Het wordt gezien bij ongeveer 60 kinderen in Nederland per jaar. Deze aanlegstoornis ontstaat in de eerste 6 weken van de ontwikkeling van het ongeboren kind, bij de splitsing van de latere luchtpijp en latere slokdarm die tot dan één kanaal vormen. Een defect bij deze scheiding kan een blind eindigende slokdarm tot gevolg hebben, vaak geassocieerd met een zogenaamde tracheo-oesofageale fistel.

  Diagnose
  Vóór de geboorte drinkt een foetus van het vruchtwater. Dit kan bij een slokdarmatresie bemoeilijkt worden, waardoor het vruchtwater toeneemt. Dit heet polyhydramnion. Bij vaststelling hiervan kan er een verdenking van slokdarmatresie bestaan. Dit wordt bij de geboorte gecontroleerd.
  Ná de geboorte, als er vooraf nog geen vermoeden van slokdarmatresie bestond, kan meestal de diagnose snel worden gesteld. Vanaf de eerste voeding zal het kind zich verslikken en kan er - door de afgesloten slokdarm - voeding in de longen terecht komen. Ook kan het speeksel niet aflopen en ontstaat speekselvloed. De baby gaat dan bellen blazen. In beide gevallen wordt er een sonde via de neus naar de maag geplaatst. Bij slokdarmatresie zal deze sonde in het bovenste deel van de slokdarm opkrullen. Dit is duidelijk zichtbaar op een röntgenfoto van de thorax en zal dus de diagnose atresie bevestigen.

  De behandeling
  Via een operatie word de continuïteit tussen mond en maag hersteld en een eventuele verbinding met de luchtpijp gesloten. Een operatie kan open tussen de ribben of soms via een kijkoperatie verlopen. Afhankelijk van het soort slokdarmatresie kan de behandeling verschillen.  

  Voorbereiding op de operatie 
  Bij vaststelling van slokdarmatresie wordt, in afwachting van een operatie, een sonde geplaatst via de neus om speeksel op te zuigen en om verslikken te voorkomen. Er wordt een infuus aangelegd om suiker toe te dienen waardoor de pasgeborene even zonder voeding kan. Er wordt een reeks van onderzoeken verricht om na te gaan of er eventueel andere aangeboren afwijkingen voorkomen (vacterl associatie).

  Na de operatie
  Na het herstel van de slokdarm en het sluiten van een tracheo-oesofageale fistel (de verbinding tussen luchtpijp en maag) zal een neus-maag sonde ter plaatse blijven tot de slokdarm is genezen. Om dit te controleren, wordt er soms een contrastonderzoek gedaan. Het kind drinkt hierbij een vloeistof die zichtbaar wordt bij een röntgenonderzoek. Via deze sonde kan het kind reeds worden gevoed. Als de slokdarm niet te nauw is en er geen lekkage is, kan slikken worden aangeleerd en kan het kind worden gevoed.

  Risico’s van de operatie 
  Zoals bij elke operatie zijn ook hier risico’s. Deze kunnen toenemen bij geassocieerde afwijkingen (vooral bij hartafwijkingen). Bloeding, infectie, lekkage, strictuur en terug ontstaan van een fistel tussen luchtpijp en slokdarm zijn de meest voorkomende. Hiervoor bestaat gelukkig ook een behandeling. Soms zijn meerdere operaties nodig om een slokdarmatresie of de complicaties te verhelpen.

  Verwachtingen op de lange termijn 
  Zonder complicaties of geassocieerde afwijkingen is de prognose goed. Geassocieerde afwijkingen en het type slokdarmatresie bepalen hoofdzakelijk de prognose. Problemen kunnen in mindere of meerdere maten aanwezig zijn, verbeteren of nooit helemaal weg gaan. Slikstoornissen, zure reflux en/of vernauwing van de slokdarm zijn de meest voorkomende problemen. Kinderen met slokdarmatresie worden levenslang opgevolgd, eerst door kinderchirurg en kinderartsen, later door maag-darm-lever specialisten.

  Nuttige links

  Betrokken specialismen
  De behandeling van patiënten met slokdarmatresie is multidisciplinair. Er staat een breed scala van kinderspecialisten tot de beschikking. Denk daarbij aan neonatologie, kindergeneeskunde, kinder maag-darm-leverarts, mdl-specialist, KNO-arts, kinderlongartsen en diëtist.

Sluit de enquête